ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ Меню
104

контакт-центр

Контакт-центр 0612 28 74 04

Контакт-центр0612 28 74 04

22.01.2016 / 17:26

Звернення громадян

Порядок подання, розгляд та відповідь на пропозиції, заяви чи скарги (надалі звернення) регламентуються законом України «Про звернення громадян».

Відповідно до українського законодавства, споживачі послуг мають право написати звернення, скаргу чи подати запит для отримання інформації, яка їх цікавить. Форму, порядок та терміни розгляду звернень регулюють Закони України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" та "Про захист прав споживачів".

 Вимоги до звернень:

 Про вимоги до звернень громадян та терміни їх розгляду Ви можете дізнатись ізЗакону України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 393/96-ВР.

 • У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
 • Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
 • Звернення, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
 • Письмове звернення може бути надіслано поштою або передано громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Без дотримання цих вимог, звернення повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через 10 днів від дати його надходження.

Форми звернень:

Звернення може бути:

 • Усним (викладеним Вами на особистому прийомі). Координати і телефони вказані в розділі « Контакти»
 • Письмовим (надісланим поштою або переданим особисто або через уповноважену особу в філію ТОВ "Запоріжгаз Збут" міста чи області).

 Терміни розгляду звернень

 • Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.
 • Звернення, які не потребують додаткового вивчення, – від 1 до 15 днів з дня їх отримання.
 • Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівником встановлюється термін, необхідний для його розгляду. Про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
 • На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочений від встановленого законодавством терміну.

Не розглядаються повторні звернення одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті. 

Процедура досудового врегулювання спорів

У разі виникнення спору з питань, які виникають у зв’язку з постачанням природного газу, зокрема незгоди з проведеними нарахуваннями за природний газ, проведення звіряння оплат за газ чи іншої діяльності ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ», Ви можете звернутись до контакт-центру товариства за телефоном: (061) 228-74-04 або безпосередньо до відповідних структурних підрозділів товариства:

У разі невирішення Вашого питання шляхом переговорів, незадоволення наслідками усного розгляду або Вашого небажання вести переговори усним шляхом, звертайтесь до ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» із заявою (претензією). В заяві (для пришвидшення її розгляду) слід зазначити:

 • прізвище, ім’я, по-батькові замовника, назву заявника - юридичної особи;
 • ідентифікаційний номер фізичної особи (або серію та номер паспорту для осіб, які відмовились від отримання ідентифікаційного номеру з релігійних переконань), код за ЄДРПОУ для юридичної особи;
 • ЕІС-код;
 • поштова адреса;
 • виклад питання, яке викликає спір;
 • суть прохання, очікуваного наслідку звернення.

Заяви побутових споживачів розглядається протягом 5 робочих днів, а якщо для розгляду претензії необхідне додаткове вивчення обставин та матеріалів – якнайшвидше, але не пізніше 1 місяця з дня її надходження. Про  наслідки її розгляду Вам буде повідомлено до закінчення зазначеного строку на зазначені в претензії реквізити.

До уваги юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Вашу претензію слід оформлювати відповідно до вимог статті 6 Господарсько-процесуального кодексу України, а саме: у претензії зазначаються:

а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред'являється; дата пред'явлення і номер претензії;

б) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

в) вимоги заявника;

г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;

д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії. Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається до ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Претензії юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців розглядаються протягом 10 днів з  дня її одержання. Про наслідки її розгляду Вам буде повідомлено на зазначені Вами у претензії реквізити.

У разі невирішення Вашого питання в претензійному порядку, Ви можете звернутись до територіального підрозділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у Запорізькій області: адреса м. Запоріжжя, вул. Гребельна, 2,  телефон (061) 279-11-94 або до НКРЕКП: 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-27; E-mail:  box@nerc.gov.ua, офіційний інтернет-сайт НКРЕКП: http://www.nerc.gov.ua/, або до суду.

Звернення до НКРЕКП чи його територіального підрозділу не позбавляє Вас права на вирішення спору в судовому порядку.

До уваги споживачів! Чинне процесуальне законодавство, яке врегульовує порядок судового вирішення спорів не містить прямої норми щодо відмови у прийнятті позовної заяви у разі недодержання досудового порядку вирішення спорів. Однак, в позовній заяві слід зазначати які Ваші  права та законні інтереси було порушено, а за відсутності порушеного права – відсутній предмет спору і справа розгляду в судах не підлягає. Тому, для уникнення відмови у прийнятті позовної заяви з підстави, що справа не підлягає розгляду у відповідних судах, радимо Вам перед зверненням до суду обов’язково скористатись своїм правом вирішити спір безпосередньо з ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ», в ході чого Ви зможете з’ясувати всю інформацію щодо наявності чи відсутності порушень Ваших прав та законних інтересів та забезпечити доказову базу для звернення до суду, якщо таке звернення буде визнане Вами за необхідне.

Особою, яка є відповідальною за врегулювання спорів (розбіжностей) між споживачем та ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ», визначено директора Товариства Бурдак Юлію Миколаївну. Прийом громадян директором здійснюється за попереднім записом у секретаря із зазначенням дати та часу за телефоном (061) 280-49-80.

З питань, які виникають у зв’язку з розподілом природного газу: незгоди з обліковими даними щодо обсягів спожитого газу, незгоди з діями контролерів, інших працівників ПАТ «Запоріжгаз» щодо встановлення лічильників, проведення звіряння показань лічильника, обслуговування, повірки, ремонту газового обладнання, видачі технічних умов, інших питань, пов’язаних з наданням послуг приєднання чи іншої діяльності Операторів ГРМ, звернення необхідно надсилати:

 • до ПАТ «Запоріжгаз», адреса 69035, м.Запоріжжя, вул. Заводська, 7, офіційний сайт: zp.104.ua
Стати клієнтом Змінити тариф